O nas

Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS
Organizacja pożytku publicznego
KRS 0000297627
Numer NIP: 5361833439
Numer REGON: 141294096
Twój 1% może pomóc wielu potrzebującym
Konto bankowe nr 39 1050 1012 1000 0090 6049 0639

Celem Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus jest:

  • działalność charytatywna
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
  •  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki
  • promocja i organizowanie wolontariatu
  • wspieranie budownictwa kościelnego i sakralnego na terenie powiatu legionowskiego.

 

Zarząd Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Prezes Zarządu: Ksiądz prałat Tomasz Chciałowski
Wiceprezes: Andrzej Śmietanko
Wiceprezes: Krzysztof Prokop
Sekretarz: Tadeusz Fredro-Boniecki
Skarbnik: Krzysztof Lisicki

Komisja Rewizyjna Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Mirosław Famulski
Bogusław Wysocki
Andrzej Wasielewski

Komitet Założycielski Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Ksiądz prałat Tomasz Chciałowski
Andrzej Śmietanko
Krzysztof Prokop
Krzysztof Lisicki

Członkowie – Założyciele Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus
Ksiądz prałat Tomasz Chciałowski
Andrzej Śmietanko
Ryszard Brański
Mirosław Famulski
Mariusz Kołakowski
Krzysztof Prokop
Krzysztof Lisicki
Bogusław Wysocki
Ireneusz Rzeczkowski
Wiesław Nawrocki
Dariusz Czapski
Mirosław Rurka
Mirosław Sosnowski
Andrzej Wasielewski
Tadeusz Fredro-Boniecki