Pomagamy osobom starszym

W trosce o osoby starsze nasze Stowarzyszenie uruchamia działania opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania seniorów i osób z ograniczoną możliwością ruchową. Nasi opiekunowie realizują zadania z zakresu wsparcia bytowego, pielęgnacyjnego oraz zagospodarowania czasu wolnego. Więcej informacji pod nr telefonu: 22-772-82-55. Przyjmujemy osoby z terenu powiatu legionowskiego.