“Razem dla Seniorów”

W związku z październikową nagrodą jaką było zajęcie trzeciego miejsca w konkurise "Razem dla Seniorów" po patronatem małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy Rada Miasta Legionowo wraz z prezydentem Miasta Legionowo na sesji rady w dniu 29 listopada 2023 roku złożyła gratulacje Stowarzyszeniu na ręce ks Tomasza Chciałowskiego Prezesa Zarządu. Był kwiaty, ciepłe słowa. Prezes stowarzyszenia podziękował radnym a zwłaszcza prezydentowi za otwartość, przychylność i wolę współpracy ze strony Urzędu Miasta na rzecz legionowskiej społeczności. Wszyscy zebrani na sali mogli również zapoznać się z działalnością Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus.