Skorzystaj z pomocy Amicusa!

Legionowskie Stowarzyszenie Amicus w trosce o osoby z ułomnościami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi od dnia 10 lipca uruchamia punkt konsultacyjny. Osoby niepełnosprawne (dorośli, młodzież i ich rodziny) z powiatu legionowskiego, nowodworskiego i innych powiatów województwa mazowieckiego będą mogły skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Będą mogły również otrzymać informację odnośnie przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej. Porady psychologiczne będą odbywały się we wtorki i środy w godz. 17.00 – 20.00. Porady prawne w poniedziałki, czwartki w godz. 17.00 – 20.00. Z porad w zakresie pomocy technicznej i udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego skorzystać można będzie w soboty w godzinach 10.00 – 13.00.
Zadanie realizowane będzie przy finansowym wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego.