Szkolenie dla opiekunów osób starszych

W trosce o osoby starsze, niepełnosprawne oraz chore w najbliższym czasie organizujemy szkolenie dla opiekunów wyżej wymienionych osób. Szkolenie-warsztaty obejmować będą rodziny, wolontariuszy oraz inne osoby pragnące poświęcić swój czas osobom potrzebującym wsparcia poprzez odwiedziny w domach, organizację czasu wolnego, spotkania i aktywizację życiową. Planowane działania opierały się będą na warsztatach i spotkaniach tematycznych, podczas których poruszana będzie między innymi tematyka aktywizacji ruchowej i intelektualnej seniorów, efektywne wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomocy w utrzymywaniu higieny osobistej oraz podstawowych zasad opieki pielęgnacyjnej osób starszych , diety, przygotowania posiłków czy udzielania pierwszej pomocy. Więcej informacji pod nr: 22-772-82-55