Amicus dostarczył dary Polakom mieszkającym na Litwie

“Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły” Tymi słowami rozpoczyna się list – podziękowanie od Polaków mieszkających w miejscowości Turmonty na Litwie. Wikipedia podaje, że Turmonty do 1939 roku znajdowały się na granicy Polski z Łotwą. Po wojnie większość Polaków została przymusowo wysiedlona. W 1958 miejscowość otrzymała status osiedla typu miejskiego, a w 1999 miasteczka. Tam właśnie w dniach 2 – 5 kwietnia dotarł ksiądz Tomasz Chciałowski wspólnie z Prezydentem Miasta Legionowo panem Romanem Smogorzewskim. Dzięki wspaniałej postawie firm, wielu osób prywatnych między innymi pana Filipowicza ze Stanisławowa Drugiego, który nieodpłatnie