Wspólnie działamy i się wspieramy

Przez minione miesiące i lata wiele udało nam się zrobić dzieł z myślą o osobach starszych - seniorach. Uruchomiono cykl szkoleń i warsztatów dla rodzin i opiekunów nieformalnych osób starszych, zorganizowano porady prawne, psychologiczne i rehabilitacyjno-fizykoterapeutyczne, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (multitronic-aparat do elektroterapii, lasertronic-laser biostymulacyjny, skaner laserowy-aparat do laseroterapii, sonotronic-aparat do terapii ultradźwiękami, magnetronic-aparat do magnetoterapii, solux-lampa lecznicza, specjalistyczny stół rehabilitacyjny, wyposażono salę ćwiczeń rehabilitacyjnych i wiele innych urządzeń usprawniających). Wydano "Poradnik Opiekuna Osoby Starszej Zależnej - praktyczne porady". Podjęto również wiele jeszcze innych dzieł z myślą o seniorach, chorych z naszego terenu. Wszystko to było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 "Wspólnie działamy i się wspieramy"