Zapraszamy do świetlicy!

Zachęcamy dzieci w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych już w ferie zimowe do skorzystania z zajęć naszej świetlicy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00. W świetlicy będą zajęcia plastyczne, sportowe, wyjście do kina, parków rozrywki i oczywiście pogadanki, filmy, sanki które mają zachęcić dzieci do coraz lepszego postępowania w szkole, w domu i otoczeniu. Zadanie jest dofinansowane przez Gminę Miejską Legionowo