Bawimy się i uczymy – nasza świetlica

Dzieci ze świetlicy obok ustawicznej pracy na wartościach, odrabianiu lekcji, wykonywaniu prac plastycznych i technicznych nawiązują relacje poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Gry zespołowe to wspaniała okazja, aby lepiej poznać dzieci, ich charaktery i temperament. To właśnie w takich momentach widać kto jest kto i na co należy zwrócić uwagę w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka.

W tym samym czasie w świetlicy prowadzone były również zajęcia historyczne. Dzieci poznawały prawdę o Mordzie Katyńskim, o Konstytucji 3 Maja. Ucząc się historii poznawały prawdę o człowieku. Historię tworzą ludzie. Jeśli nie są właściwie uformowani, potrafią uczynić tak wiele zła.

Dzieci i młodzież odbyły wycieczkę do miejsc pamięci narodowej w naszym mieście, dbały o środowisko naturalne sprzątając okoliczne lasy ze śmieci oraz poznawały grę terenową – podchody – sprawdzającą zdobyta wcześniej wiedzę historyczną.