Jubileusz piętnastolecia istnienia Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS

W roku 2023 minęło 15 lat istnienia Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS. 28 czerwca w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej odprawiono z tej okazji uroczystą mszę świętą celebrowaną przez księdza biskupa Romualda Kamińskiego. W obchodach jubileuszu 15-lecia wziął udział zarząd oraz członkowie Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS:
- Prezes Zarządu ksiądz Tomasz Chciałowski
- Wiceprezes Zarządu Pan Andrzej Śmietanko
- Wiceprezes Zarządu Pan Stanisław Jaroń
- Sekretarz Pan Tadeusz Fredro-Boniecki
- Skarbnik Pan Krzysztof Lisicki
- Pan Bogusław Wysocki - Komisja Rewizyjna
- Pan Andrzej Wasielewski - Komisja Rewizyjna
- Pan Mirosław Famulski - Komisja Rewizyjna
- Pan Wiesław Nawrocki
- Pan Mirosław Sosnowski
- Pan Dariusz Czapski
- Pan Mirosław Rurka
- Pan Mariusz Kołakowski
- Pan Ireneusz Rzeczkowski

Przybyli także przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i województwa oraz wielu instytucji:
- Pani poseł Bożena Żelazowska reprezentująca Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego.
- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Artur Pozorek w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika
- Radna Województwa Mazowieckiego Pani Anna Brzezińska
- Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności Pan Przemysław Jaśkiewicz
- Zastępca Dyrektora Caritas Polska Pani Urszula Bejma
- Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman Smogorzewski
- Sekretarz Miasta Legionowo Pani Ida Parakiewicz-Czyżma
- Starosta Powiatu Legionowskiego Pan Sylwester Sokolicki
- Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Pan Konrad Michalski
- Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego Pan Przemysław Cichocki
- Przewodniczący Rady Powiatu Pan Leszek Smuniewski
- Wójt Gminy Wieliszew Pan Paweł Kownacki
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 Pani Agnieszka Jakubowska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Ewa Jabłońska
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błędostowie Pani Halina Smogorzewska
- Komendant Komendy Powiatowej Policji nadkom. Krzysztof Pijanowski
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. Radosław Parapura
- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie Pan Tomasz Wiśniewski
- Komendant Straży Miejskiej w Legionowie Pan Adam Nadworski
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie Pan Piotr Mrozek
- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie Kierownik Małgorzata Kaczyńska

Jak pisze Tygodnik "Idziemy" w artykule pod tytułem Legionowski Amicus  "Na początku ks. prał. Tomasz Chciałowski, prezes zarządu, wręczył specjalną statuetkę Amicusa prezydentowi Legionowa Romanowi Smogorzewskiemu w podziękowaniu za „wieloletnią współpracę i otwarte serce dla dzieł podejmowanych przez stowarzyszenie”. Podkreślił, że prezydent czasem udziela się w stowarzyszeniu jako wolontariusz. Odbierając nagrodę, prezydent Legionowa zaznaczył, że władze miasta muszą wspierać inicjatywy, które służą wszystkim mieszkańcom. – Gratuluję księdzu biskupowi, że ma takiego proboszcza w diecezji, który przyciąga ludzi zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy zamiast z wdzięcznością Kościół spotyka się z krytyką. Dobre owoce działań ks. Chciałowskiego na wszystkich płaszczyznach są wielkie. Jest to człowiek, któremu ciągle „chce się chcieć” – powiedział prezydent Legionowa."
Oprócz Prezydenta Miasta Legionowo statuetkę "Otwarte Serce Stowarzyszenia" uhonorowano również Panią Danutę Szczepanik - wieloletnią Sekretarz Miasta Legionowo, "Bistro & Cafe Gruba Kaśka" - Michał i Katarzyna Margis oraz Panią Ewę Stolc - Koordynator Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS.

Za dotychczasową współpracę, pomoc oraz wsparcie Prezes Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS złożył serdeczne podziękowania Gminie Miejskiej Legionowo, Zarządowi Powiatu Legionowskiego, Narodowemu Instytutowi Wolności, Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piekarni Kalinka z Kobyłki oraz Firmie Interdruk. Nagrodzono również niektórych pracowników, między innymi Panią Jolantę Gąskę - terapeutę WTZ św. Rity oraz Pana Jacka Nawrockiego również terapeutę WTZ św. Rity.

Szczególne gorące podziękowania za owocną współpracę skierowane zostały w stronę PWK, PEC, KZB, Spółdzielni Lokatorsko Mieszkaniowej w Legionowie, Byars Industries Poland Sp. z o.o. i naszemu wypróbowanemu darczyńcy Tech Source Sp. z o.o. z Legionowa.

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej oraz okolicznościowych przemowach zaproszonych Gości a także po zakończeniu ceremonii podziękowań i wyróżnień Prezes Zarządu zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia krótkiego materiału filmowego prezentującego dorobek 15 lat istnienia Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS. Po filmie zebrani mieli jeszcze możliwość podziwiania kunsztu aktorskiego, recytatorskiego oraz wokalnego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity (recytacja ballady A. Mickiewicza "Pani Twardowska" oraz inscenizacja sztuki "Wykapany zięć") oraz uczestników Klubu Seniora AMICUS (piosenka z repertuaru Eleni "Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca" oraz Anny Jantar "Za każdy uśmiech Twój"). Następnie zaproszeni Goście udali się do budynku WTZ św. Rity, gdzie czekał poczęstunek a wszyscy pozostali uczestnicy uroczystości mogli posilić się pod ustawionymi specjalnie w tym celu namiotami.
Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i udział w Uroczystościach Obchodu Jubileuszu Piętnastolecia Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS a samemu Stowarzyszeniu życzymy jeszcze wielu takich jubileuszy!

Zapraszamy do artykułu w tygodniku "Idziemy"

O jubileuszu na stronie Powiatu Legionowskiego

Galeria zdjęć