Pomagamy najuboższym mieszkańcom naszego miasta

Legionowskie Stowarzyszenie Amicus wspólnie z parafią Matki Bożej Fatimskiej już po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń do mieszkańców naszego miasta znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Wspólnie z Caritas Polska ponownie uruchamiamy akcję "Na codzienne zakupy". Dzięki uprzejmości oraz szczególnej otwartości Dyrektora Caritas Polska księdza Marcina Iżyckiego Legionowskie Stowarzyszenie Amicus otrzymało 15 Kart Fundacji Biedronki. Każda taka karta umożliwia comiesięczne dokonywanie zakupów w sieci sklepów Biedronka na łączną kwotę 185zł. Warto dodać, że karty zachowują ważność do 31 stycznia 2024 roku w ten sposób osoba posiadająca taką kartę otrzymuje pomoc o łącznej wartości 1850zł. Osoba otrzymująca kartę obdarowana otrzymuje jednocześnie piękny, kolorowy talerzyk od Fundacji Biedronki.
Dziękujemy Caritas Polska a szczególnie serdecznie Dyrektorowi księdzu Marcinowi Iżyckiemu za owocną współpracę oraz troskę o najuboższych mieszkańców naszego miasta.

Galeria zdjęć