Świetlica działa

Pełną parą działa nasza świetlica. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia wyrównawcze, artystyczne (plastyczne, techniczne, teatralne), rekreacyjne (sportowe, taneczne, turystyczne) oraz zajęcia integracyjne (warsztaty kulinarne, rodzinne – Akademia twórczej aktywności). Ponadto uczestnicy świetlicy mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu deficytu intelektualnego. Duży nacisk w czasie zajęć świetlicowych położony jest na prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. Dzieci i młodzież twórczo i radośnie spędzają czas wolny zapominając choć na chwilę o codziennych troskach.