Wyjazd

W czasie realizacji projektu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Organizacje Obywatelskie na rzecz dobra wspólnego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspólnie działamy, wspieramy się i organizujemy. W ten sposób między innymi zorganizowaliśmy wyjazd studyjny do Szklarskiej Poręby. Podczas tego wyjazdu seniorzy, opiekunowie oraz wolontariusze spotkali się z pracownikami MOPS oraz GOPS zajmującymi się opieką nad osobami starszymi a także z innymi osobami zajmującymi się wsparciem seniorów a działającymi w parafiach, Domach Pomocy Społecznej itp. Spotkania te pozwoliły na wymianę doświadczeń i poznanie różnych form troski i opieki nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi itd. Spotkania te często miały charakter luźnych, towarzyskich spotkań połączonych z biesiadowaniem co z kolei pozwoliło lepiej poznać osobowość osób w podeszłym wieku.