XI Legionowska Zbiórka Żywności

Już po raz kolejny Legionowskie Stowarzyszenie Amicus zorganizowało świąteczną zbiórkę żywności. Akcję koordynował Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo. Oprócz wolontariuszy Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus oraz 14 innych lokalnych organizacji pozarządowych w akcji udział wzięli seniorzy z Klubu Seniora Amicus, osoby niepełnosprawne wraz z kadrą Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity, uczniowie legionowskich szkół, reprezentanci służby liturgicznej oraz młodzieży z parafii Matki Bożej Fatimskiej, wszyscy razem stworzyli stuosobową grupę wolontariuszy! Podczas trzech dni zbiórki, tylko w dwóch sklepach znajdujących się na terenie wspomnianej parafii zebrano ponad 4 tony artykułów żywnościowych. Darczyńcy przekazywali artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia a więc: mąka, cukier, kasza, olej, makaron, słodycze itp. Część zebranych darów, w postaci paczek żywnościowych już dotarła do rąk naszych rodaków na kresach wschodnich. Konkretnie myślimy tu o mieszkańcach miejscowości niedawno odwiedzonych przez Prezesa Zarządu Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus Tomasza Chciałowskiego, który wspólnie z Prezydentem Miasta Legionowo panem Romanem Smogorzewskim dostarczyli prezenty świąteczne uczniom szkół w Kowalczukach, Jałówce oraz Turmontach. Pozostałe dary w dniu 21 grudnia w godzinach 10:00 - 12:00 rozdane zostaną osobom potrzebującym z naszego miasta oraz powiatu. Legionowskiemu Stowarzyszeniu Amicus dziękujemy za tę jakże potrzebną inicjatywę! Wydziałowi Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legionowo dziękujemy za sprawną koordynację działań. Wszystkim wolontariuszom oraz organizacjom biorącym udział w XI Legionowskiej Zbiórce Żywności dziękujemy za poświęcony czas, pracę i uśmiech! Do zobaczenia za rok!

Obejrzyj zdjęcia!