Zapraszamy do naszej świetlicy!

Działa nasza świetlica, a w niej dzieci potrzebujące troski, zainteresowania, ciepła i akceptacji. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach wyrównawczych (plastyczne, teatralne, techniczne) zajęciach rekreacyjnych (spotkaniach, tanecznych wokalnych) oraz integracyjnych (warsztaty kulinarne). Dzieci w spokoju i w cieple w gronie rówieśników odrabiają lekcje, rysują, malują, odkrywają swoje pasje. Oto niektóre z ich prac: