Doceniamy pracę dydaktyczno wychowawczą!

W dniu 12 października 2018 roku Legionowskie Stowarzyszenie Amicus przyznało i wręczyło dwie nagrody pieniężne za pracę z dziećmi i młodzieżą.
Pani Elżbieta Bajorek ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie za pełną poświęcenia racę dydaktyczno-wychowawczą oraz charytatywną na rzecz społeczności szkolnej oraz w podziękowaniu za wieloletnią, trudną pracę katechetyczną.
Pani Wiesławie Felczak, nauczycielce z Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie w dowód wielkiego zaangażowania w pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz bezinteresowną pracę z dziećmi i młodzieżą na rzecz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Smogorzewie.